Gwarancja uzyskuje ważność w momencie zakończenia leczenia. Warunkiem uzyskania gwarancji są regularne wizyty kontrolne (RAZ NA 6 MIESIĘCY) podczas których wykonany zostanie dokładny przegląd oraz profesjonalna higienizacja (usunięcie kamienia i osadów nazębnych). Warunki gwarancji mogą być ograniczone w przypadku złej higieny jamy ustnej Pacjenta wynikającej ze świadomego zaniedbania i nie przestrzegania zaleceń lekarza.

Zasady udzielania gwarancji w OMNIDENT są następujące:

  • prace protetyczne – mosty, korony, wkłady koronowe, wkłady koronowo-korzeniowe, protezy szkieletowe (z wyjątkiem zużywalnych części akrylowych, elementów podpierających i retencyjnych) – 36m-cy;
  • protezy akrylowe – 1 rok;
  • wypełnienia kompozytowe – 3 lata (z wyłączeniem wypełnień przyszyjkowych – gwarancja wynosi 1 rok);
  • leczenie implantologiczne – od 5 do 10 lat. Gwarancja zależy od czasu gwarancji udzielonej przez producenta i obejmuje wady materiałowe bez kosztów zabiegów leczniczych na tkankach miękkich i kości  koniecznych w przypadku nieprzewidywalnej reakcji organizmu na wszczep i jego obciążenie.

Gwarancja nie jest udzielana na:

  • tymczasowe wypełnienia i uzupełnienia prowizoryczne;
  • rekonstrukcje protetyczne w przypadku ich niewłaściwego użytkowania, chorób ogólnych (osteoporoza, cukrzyca, padaczka, po leczeniu radio i chemioterapią), nieleczonych dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego;
  • uzupełnienia protetyczne, których korekty zostały wykonane poza naszymi gabinetami;
  • wybielanie zębów.