Zawsze wychodziliśmy naprzeciw nowym technologiom. Tak jest i dzisiaj -dzięki wprowadzeniu skanerów umożliwiających dokładne odwzorowanie zębów i jamy ustnej pacjenta możemy uzyskać dokładny zapis aktualnej sytuacji odrzucając przy tym konieczność wykonywania tradycyjnych wycisków .Następnie ,dzięki specjalnemu oprogramowaniu planujemy staranne wykonanie pracy protetycznej lub nakładek ortodontycznych.Teraz efekt staje się bardziej przewidywalny, a jakość prac satysfakcjonująca dla pacjenta i dla lekarza..