Regulamin

Home » Regulamin

ZASADY UŻYTKOWANIA PRZEDMIOTOWEJ STRONY INTERNETOWEJ

Strony internetowe www.omnident.pl (dalej zwane „Strona internetowa”) są przedmiotem poniższych warunków użytkowania, które obowiązują pomiędzy użytkownikiem a firmą OMNIDENT PRYWATNA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA S.C. B.PERNALA –SZCZOMBROWSKA, A.PERNALA 53-333 WROCŁAW UL.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 94/3 NIP 8992418303 jako administratorem strony internetowej w chwili jejużytkowania.

Podane poniżej ważne informacje dotyczą korzystania z przedmiotowej Strony internetowej. W przypadku, gdy szczegółowe uzgodnienia dotyczące korzystania z przedmiotowej Strony internetowej odbiegają od poniższych warunków użytkowania, zostanie to wskazane na danej stronie internetowej w sposób jasny.

Tworząc i obsługując stronę internetową OMNIDENT  dokładamy starań, aby była ona niezawodna i stale dostępna dla użytkowników, nie przejmujemy jednak odpowiedzialności za aktualność oraz kompletność zamieszczonych na niej danych.

Użytkownik korzysta z Internetu wyłącznie na własne ryzyko. OMNIDENT nie ponosi odpowiedzialności za awarię Internetu lub brak dostępu użytkownika do Internetu. Nie odpowiadamy także za nieprzerwaną dostępność oferowanych na niniejszej Stronie internetowej usług, dostępność zapisanych oraz przetwarzanie przesłanych danych czy za stałą możliwość uzyskania żądanych połączeń.

OMNIDENT może nanosić zmiany zawartości przedmiotowej strony internetowej, w dowolnym dogodnym dla siebie momencie, bez informowania o nadchodzącej zmianie. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieaktualne informacje przedstawione na przedmiotowej Stronie internetowej. Nie odpowiadamy także za treść ani zawartość przekazywanych danych, które są dostępne za naszym pośrednictwem. OMNIDENT  nie odpowiada za żadne szkody powstałe na skutek posługiwania się znajdującymi się na Stronie internetowej danymi.

Korzystając z niniejszej Strony internetowej, Użytkownik uznaje obowiązujące na niej ogólne warunki użytkowania. W przeciwnym razie, prosimy o zaprzestanie przeglądania Strony internetowej i niekorzystanie z niej. W przypadku gdy ogólne warunki handlowe Użytkownika są sprzeczne z warunkami przedstawionymi na niniejszej Stronie internetowej, uznaje się, iż warunki handlowe nie obowiązują, a OMNIDENT kwestionuje ich stosowanie.

OMNIDENT daje Użytkownikom możliwość przeglądania Strony internetowej i pobierania fragmentów jej zawartości pod warunkiem, iż warunki użytkowania Strony internetowej oraz prawa firmy OMNIDENT, w tym w szczególności prawa autorskie do przedmiotowej Strony internetowej nie zostaną naruszone. OMNIDENT nie upoważnia użytkowników do przetwarzania Strony internetowej w jakiejkolwiek postaci, – online czy offline czyli po pobraniu danych. Nie upoważnia ich także do przekazywania dostępu oraz udzielania praw dotyczących Strony internetowej firmy OMNIDENT lub jej fragmentów osobom trzecim. Każde nadużycie korzystania z niniejszej Strony internetowej może stanowić naruszenie ustawy o prawach autorskich, ustawy o ochronie znaków towarowych i ustawy o ochronie wzorów przemysłowych, ustawy o ochronie konkurencji lub innych ustaw, w przypadku których przedmiotowego naruszenia firma OMNIDENT jest uprawniona do zakazania Użytkownikowi dalszego korzystania ze Strony internetowej, a także do konfiskaty i zniszczenia danych i informacji pochodzących z jej Strony internetowej. OMNIDENT może w takim przypadku dochodzić odszkodowania za spowodowane powyższym szkody.

Przetwarzanie, w całości lub w części, informacji i danych pochodzących ze Strony internetowej – w szczególności z tekstów, fragmentów tekstów, grafik lub materiałów video, a także inne zaniedbania podlegają wyłącznie prawu polskiemu. W przypadku gdy Użytkownik nie jest konsumentem, w znaczeniu Ustawy o ochronie konsumentów, i nie podlega zapisom Ustawy o ochronie konsumentów, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z korzystaniem z przedmiotowej Strony internetowej jest sąd rzeczowo właściwy dla siedziby firmy OMNIDENT.

OMNIDENT zastrzega sobie prawo do okresowej modyfikacji niniejszych warunków użytkowania i do ich technicznej i prawnej aktualizacji. W przypadku nieskuteczności poszczególnych regulacji niniejszego porozumienia dotyczącego warunków korzystania skuteczność pozostałych regulacji pozostaje nienaruszona. Nieskuteczną regulację zastępuje wówczas takie postanowienie, które jak najbardziej odpowiada ekonomicznemu sensowi i celowi nieskutecznej regulacji. Podobna regulacja obowiązuje w przypadku zaistnienia luki w niniejszych warunkach użytkowania.

DANE OSOBOWE

Użytkownik Strony internetowej nie jest zobowiązany do podawana żadnych danych osobowych. W celu statystycznej analizy rejestrowane są jedynie informacje dotyczące dostawcy usług internetowych Użytkownika oraz odwiedzone przez niego strony internetowe. Dla firmy OMNIDENT, jako Użytkownik Internetu, pozostajesz anonimowy. Wypełnianie takich elementów, jak np. formularz kontaktowy, który wymaga podania osobistych danych lub danych firmowych (np. adresy e-mail, nazwiska, adresy) oraz ujawnianie tych danych ze strony Użytkownika odbywa się na zasadzie dobrowolności. W wymienionych przypadkach dane Użytkownika również zostają potraktowane poufnie, a co za tym idzie nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

POLITYKA COOKIES & GOOGLE ANALYTICS

Strona internetowa firmy OMNIDENT  wykorzystuje Google Analytics, będący narzędziem firmy Google Inc. („Google”), służący do analizy statystyk stron internetowych. Google Analytics używa tzw. „cookies”, czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkowników stron internetowych, które umożliwiają analizę ruchu na stronach internetowych. Informacje uzyskane za pomocą cookies dotyczące korzystania z przedmiotowej strony internetowej (w tym adresu IP Użytkownika) są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. Informacje te wykorzystywane są przez Google celem analizowania sposobu korzystania przez Użytkownika Strony internetowej, sporządzania sprawozdań dotyczących aktywności na Stronie internetowej dla operatorów stron internetowych, a także do tworzenia dalszych usług powiązanych z korzystaniem ze Strony internetowej i Internetu. Zebrane przez Google informacje przekazywane są podmiotom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo i o ile podmioty trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie dokonuje powiązania adresu IP Użytkownika z innymi danymi Google. Użytkownik może zabezpieczyć się przed zainstalowaniem cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej, jednak może wówczas dojść do ograniczenia niektórych funkcji przedmiotowej Strony internetowej. Korzystając z niniejszej Strony internetowej Użytkownik zgadza się na przetwarzanie przez Google danych o sposobie korzystania przez Użytkownika z niniejszej Strony internetowej w opisany powyżej sposób i określonym powyżej celu. Niniejsza Strona internetowa używa Google Analytics oraz cookies w celu optymalizacji oferty firmy oraz wyglądu Strony internetowej w taki sposób, by jak najlepiej dopasować się do jej Użytkowników.

Pliki cookies pomagają firmie OMNIDENT:

– Ulepszać i dostosowywać Stronę internetową tak, by ta jak najlepiej spełniała oczekiwania jej Użytkowników

– Dopasowywać do preferencji Użytkownika i optymalizować ofertę oraz usługi

– Poprawiać bezpieczeństwo i pozytywnie wpływa na szybkość działania Strony internetowej.

OMNIDENT nie używa plików cookies do:

– wypłacania prowizji sprzedażowych

– przekazywania lub sprzedaży identyfikowalnych danych osobowych podmiotom trzecim

– gromadzenia identyfikowalnych danych osobowych (bez wyrażonej zgody Użytkownika)

– gromadzenia danych wrażliwych (bez wyrażonej zgody Użytkownika)

Użytkownik decydując się na przeglądanie Strony internetowej OMNIDENT, w sposób dorozumiany wyraża zgodę na Politykę prywatności OMNIDENT, w tym także Politykę cookies. Jeśli jednak Użytkownik chciałby przeglądać Stronę internetową wyłączając cookies, powinien on skorzystać z poniższej instrukcji blokowanie cookies:

Blokowanie cookies

Google Chrome

W celu zablokowania cookies lub zmiany ich ustawień w Google Chrome, należy wejść w „Ustawienia”, a następnie „Właściwości Internet”. W sekcji „Prywatność” widnieją opcje blokowania cookies na kilka możliwych sposobów:

– blokowania cookies firm, które nie mają skróconych zasad polityki prywatności

– blokowania cookies firm, które zapisują informacje służące do skontaktowania się z użytkownikiem bez jego wyraźnej zgody

– blokowania cookies firm, które zapisują informacje służące do skontaktowania się z użytkownikiem bez jego domniemanej zgody

Mozilla Firefox

W celu zablokowania plików cookies lub zmiany ich ustawień w przeglądarce Firefox, należy wejść w „Opcje”, a następnie wybrać „Prywatność i zabezpieczenia”. Z racji tego, że przeglądarka Firefox akceptuje pliki cookies domyślnie, w sekcji „Historia” Użytkownik powinien wybrać opcję „Użyj ustawień Użytkownika dla historii”. Po kliknięciu wyświetlą się dodatkowe opcje, w których Użytkownik może wyłączyć opcję „Akceptowaniecookies”, co spowoduje ich blokadę. Można tam również ustawić wyjątki akceptowania cookies: wskazać z których stron internetowych cookies mogą być zapisywane, a także jak długo mogą być one przechowywane. Możliwa jest również weryfikacja listy zapisanych plików cookies i ręczne usunięcie niechcianych, bądź usunąć całej ich historii.

Safari

W celu zablokowania plików cookies lub zmiany ich ustawień w przeglądarce Safari, należy sprawdzić, z jakiej wersji Safari aktualnie się korzysta, ponieważ ustawienia cookies różnią się pomiędzy wersjami przeglądarki. W Safari 5.0 lub wcześniejszych należy wybrać kolejno „Preferencje”, następnie „Zabezpieczenia” i „Akceptuj pliki cookie”. Przeglądarka ta daje możliwość różnych ustawień cookies: blokujące zawsze, blokujące wyłącznie przeglądane strony, lub brak ograniczeń.

W Safari 5.1 i kolejnych wersjach należy przejść do „Preferencje”, następnie „Prywatność” i „Zablokuj pliki cookie”. W sekcji „Zablokuj pliki cookie” Użytkownik może wybrać opcje takie, jak: ‚Zawsze’, „Nigdy”, lub „Od osób trzecich i reklamodawców”.

Internet Explorer

W celu zablokowania plików cookies lub zmiany ich ustawień w przeglądarce Internet Explorer, powinno się wybrać „Narzędzia” (bądź ikonę koła zębatego), następnie „Opcje internetowe” i „Prywatność”. W tym miejscu Użytkownik może wybrać spośród kilku ustawień zabezpieczeń:

– „Zaakceptuj wszystkie pliki cookies”,

– „Zablokuj wszystkie pliki cookies”,

– a także moderować ustawienia, które wpływają na przechowywanie plików cookies w oparciu o prywatność lub analizę tego, czy osoby trzecie mogą się skontaktować się z Użytkownikiem strony internetowej bez jego wyraźnej zgody.

OGRANICZONE WYKORZYSTANIE I NIEROZPOWSZECHNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników są pobierane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w określonym na Stronie internetowej oraz w podanej Polityce prywatności celu, w ramach obowiązujących aktualnie przepisów. W celu uzyskania informacji bądź złożenia sprzeciwu dotyczących przetwarzania danych, zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 795560222 lub adresem e-mail: kontakt@omnident.pl

ODNOŚNIKI DO STRON ZEWNĘTRZNYCH

Podczas korzystania ze Strony Internetowej firmy OMNIDENT , Użytkownik może zostać przekierowany na strony internetowe zewnętrznych przedsiębiorstw, poprzez użycie kierujących na zewnątrz linków (‚hiperłącza’). OMNIDENT nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz strategie dotyczące ochrony danych zewnętrznych, nienależących do firmy OMNIDENT stron internetowych. Hiperłącza czy odnośniki kierujące do innych stron internetowych nie oznaczają, że OMNIDENT ma jakikolwiek wpływ na znajdujące się tam treści bądź czyni je własnymi. OMNIDENT nie ponosi odpowiedzialności za przedstawione tam treści oraz nie odpowiada za niezgodne z prawem, niekompletne lub błędne treści oraz szkody spowodowane korzystaniem z nich.

BEZPIECZEŃSTWO

OMNIDENT  przedsięwzięła wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zabezpieczenie zapisywanych przez nas danych oraz informacji o pracownikach, użytkownikach i dostawcach, na wypadek przypadkowych bądź umyślnych manipulacji nimi, ich zniszczenia, utraty lub dostępu do nich osób, które nie są do tego uprawnione. Wszystkie środki bezpieczeństwa stosowane przez firmę OMNIDENT są na bieżąco optymalizowanie, zgodnie postępującym z rozwojem technologicznym.

Rejestracja: (71) 780 92 98

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności (RODO). Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz politykę prywatności i zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close